Aktualno Osebje Predmeti Gradiva Domače naloge Razno Laboratorij za uporabno matematiko in statistiko


Predmeti
Numerične metode (UNI)


Število ur: 4 (predavanja: 2, laboratorijske vaje: 2)

Literatura:
  • Bojan Orel: Osnove numerične matematike, Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko
  • Borut Jurčič Zlobec Aleš Berkopec: Matlab z uvodom v numerične metode, Založba Fe in Fri
  • Borut Jurčič Zlobec, Andrej Perne: Octave z uvodom v numerične metode, Založba Fe in Fri

Povezave:

Obvestila
Obvestila (ter gradiva, pravila in obveznosti predmetov) dobite v e-učilnici eFE.

Roki izpitov in kolokvijev
    Datume (in prijavo ter odjavo) za kolokvije in izpite dobite v Študijskem informacijskem sistemu STUDIS.
aktiv matematikov Fakultete za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
realizacija: