Aktualno Osebje Predmeti Gradiva Domače naloge Razno Laboratorij za uporabno matematiko


Laboratorij za uporabno matematiko in statistiko
Kontaktni podatki

Laboratorij za uporabno matematiko in statistiko
Tržaška cesta 25
1000 Ljubljana
Slovenija

Vodja laboratorija: prof. dr. Gregor Dolinar
Telefon: 01 476 83 09
Faks: 01 426 46 30
E-mail: gregor.dolinar@fe.uni-lj.si
WWW: http://lum.fe.uni-lj.si/

Člani Laboratorija za uporabno matematiko in statistiko (LUMS) izvajajo pedagoški proces pri matematičnih predmetih na univerzitetnem in visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje ter na podiplomskih študijskih programih 2. in 3. stopnje na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.


Področja delovanja laboratorija

Raziskovalna aktivnost članov laboratorija sega na različna področja matematike:
 • analiza (Fourierova analiza, funkcionalna analiza),
 • algebra (teorija števil, matrična algebra, operatorska algebra, kvantna teorija),
 • numerična matematika (num. integriranje, num. reševanje diferencialnih enačb),
 • računalniška matematika (modeliranje podatkovnih zbirk, umetno inteligentni sistemi),
 • matematična logika (klasična logika, modalna logika),
 • verjetnostni račun in statistika (statistični testi, multipla linearna regresija),
 • matematično modeliranje in simulacije (vizualizacija, nevronske mreže).

Projekti

Poglavitna cilja Laboratorija za uporabno matematiko in statistiko sta prenos znanja v prakso ter uporaba matematičnih metod in orodij pri reševanju problemov na drugih raziskovalnih področjih. Laboratorij tako že sodeluje z več laboratoriji znotraj Fakultete za elektrotehniko (Laboratorij za biofiziko, Laboratorij za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko, Laboratorij za bioelektromagnetiko, Laboratorij za energetske strategije), kakor tudi z raziskovalnimi institucijami izven matične fakultete (Laboratorij za matematične metode v računalništvu in informatiki s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Institut Jožef Stefan).

V želji po prenosu matematičnega znanja v prakso si laboratorij prizadeva za sodelovanje z gospodarstvom. V zadnjih letih so (bili) člani laboratorija vpeti v aplikativne projekte z naslednjimi gospodarskimi družbami in drugimi organizacijami:
 • Seaway Group, navtično podjetje, d. o. o.,
 • Uradni list RS, d. o. o.,
 • Peracto, d. o. o.,
 • Etris, d. o. o,
 • Savatech, d.o.o.,
 • Kickboxing zveza Slovenije.
Člani laboratorija sodelujejo tudi pri popularizaciji matematike med mladimi in organizaciji matematičnih tekmovanj (Mednarodna matematična olimpijada, Mednarodni matematični Kenguru, Razvedrilna matematika, Logika).


Člani

Upokojeni članiaktiv matematikov Fakultete za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
realizacija: